Quyết định v/v thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống trường ĐHKH.

Đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức Ngày ban hành: 25/08/2017 Lượt xem: 7901