Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 8 năm 2017.

Đơn vị: Phòng Đào tạo Ngày ban hành: 31/8/2017 Lượt xem: 5134