Quyết định Ban hành Quy định thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái nguyên.

Đơn vị: Phòng TT-KT&ĐBCLGD Ngày ban hành: 27/10/2016 Lượt xem: 2725